Logowanie do panelu klienta

Zaawansowany formularz dodawania oferty

Zaawansowany formularz dodawania oferty

Formularz dodawania oferty z następującymi funkcjonalnościami:

  • wielopoziomowe kategorie (po wyborze działu pojawiają się poddziały, po wyborze poddziału pojawiają się kategorie, itd.)
  • upload zdjęć bez przeładowania strony, mini galeria, możliwość usunięcia dowolnego zdjęcia, limit zdjęć
  • licznik pozostałych znaków w polach tekstowych
  • lista województw i miast zintegrowana z Google Maps
  • pełna walidacja JavaScript
  • podpowiedzi przy polach
  • podświetlanie pól w przypadku błędów

 

Wielopoziomowe kategorie
Po wyborze działu pojawia się lista odpowiadających mu poddziałów. Po wyborze poddziału pojawia się lista odpowiadających mu kategorii itd. Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości poziomów. Z uwagi na użycie technologii AJAX istnieje możliwość definiowania dowolnej ilości kategorii

 

Możliwość zdefiniowania dodatkowych pól w zależności od wybranej kategorii (np. cena)

 

Upload zdjęć bez przeładowania strony
Formularz dodawania oferty umożliwia upload'owanie zdjęć bez przeładowania strony. Takie podejście jest bardzo intuicyjne dla użytkowników. Formularz umożliwia określanie maksymalnego rozmiaru zdjęć, ich typu oraz maksymalnej liczby zdjęć, jaką użytkownik może dodać do oferty

 

Licznik znaków
Część pól tekstowych posiada wbudowany licznik znaków, dzięki któremu użytkownik wie ile znaków może jeszcze dopisać. Mechanizm nie pozwala na dodanie większej liczby znaków niż określona w formularzu.

 

Lista województw i miast zintegrowana z Google Maps
Po wyborze województwa pojawia się lista miast. Po wyborze miasta pojawia się ono na mapce. Formularz umożliwia doprecyzowanie adresu za pomocą pola "Adres"